محصولات ما

زیر لایه های نان وون

زیر لایه های نان وون

دستگاه تولید محصولات وون و نان وون مــواد اولیــه دستگاه تولید محصولات نــان وون داراى ظاهـر و ویژگی هــاى بســیار...

نمایش جزئیات
زیر لایه های وون

زیر لایه های وون

 دستگاه تولید محصولات وون اسـتخراج لمینـت بـراى تبدیـل وون بزرگتریـن ویژگـى آن بسـتگى بـه عـرض دسـتگاه دارد. ماشـین آلات دائـک...

نمایش جزئیات
مونوفیلامنت ها

مونوفیلامنت ها

فیلامنت های پلاستیکی در موارد زیادی از قبیل پزشکی، ورزشی، البسه (مانند دستگاه تولید لباس بارانی  ، دستگاه بسته بندی...

نمایش جزئیات
دستگاه تولید تیوپ خمیر دندان

دستگاه تولید تیوپ خمیر دندان

دستگاه تولید انواع تیوپ شرکت دائک وانگ ارائه دهنده دستگاه تولید انواع تیوپ ها ( مانند دستگاه تولید تیوپ خمیر...

نمایش جزئیات
ورق

ورق

دستگاه تولید کیسه سیمان به صورت تمام اتوماتیک توسط شرکت دائک وانگ به تولید کنندگان ارائه می شود. محصولاتی که...

نمایش جزئیات
لمینت های هات ملت

لمینت های هات ملت

گروه دائک وانگ دستگاه بسته بندی پوشک بچه را با بهترین کیفیت ارائه می دهد.  مخزن ذوب کننده و اسلات...

نمایش جزئیات
زیر لایه های کاغذی

زیر لایه های کاغذی

دستگاه تولید لیوان کاغذی از ماشین آلات دائک وانگ می باشد که از سیستم پیشرفته ای برخوردار استاین دستگاه میتواند...

نمایش جزئیات
بسته بندی قابل انعطاف

بسته بندی قابل انعطاف

دستگاه لمینت بسته بندی تنقلات ماشین آلاتی که به منظور تبدیل کردن قابل انعطاف لمینت استفاده می شوند، جزو پیچیده...

نمایش جزئیات